Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Οι Σύγχρονες κλίμακες στο Αρμόνιο

Προεπισκόπηση κλίμακας
Ιώνιαν (Ionian) Ιωνικός τρόπος.

Προεπισκόπηση κλίμακας
Φρίγιαν (Phryghian) Φρίγιος τρόπος.

Σύγχρονες κλίμακες (τέσσερα μέρη)

Πρώτο μέρος

Οι 7 τρόποι της Ιώνιαν (Ionian)

Δεύτερο μέρος

Οι 5 τρόποι της Μελωδικής μινόρε (Melodic Minor)

Τρίτο μέρος

Οι 7 τρόποι της Αρμονικής μινόρε (Harmonic Minor)

Τέταρτο μέρος

Οι  πεντατονικές κλίμακες