Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

21 Ερωτήσεις μαθημάτων θεωρίας ''Πέμπτου Κεφαλαίου''

 Μαθήματα θεωρίας ''Πέμπτου Κεφαλαίου''

1. 
Άσκηση Πέμπτου Κεφαλαίου 01*

Φτιάξτε 8 δικά σας μέτρα κάνοντας υποχρεωτική χρήση παύσεων σε κάθε μέτρο. (Γράψτε στο πεντάγραμμο την εργασία, βγάλτε το φωτογραφία με το κινητό τηλέφωνο και κάντε επιλογή αρχείου από την φόρμα επιλογής, σύντομα οι  συνεργάτες μας θα σας απαντήσουν για τυχών λάθη. ΠΡΟΣΟΧΗ το αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3mb) 

Drag and Drop File Here or Browse
2. 
Άσκηση Πέμπτου Κεφαλαίου 02*

Φτιάξτε 8 δικά σας μέτρα κάνοντας υποχρεωτική χρήση παρεστιγμένων παύσεων σε κάθε μέτρο. (Γράψτε στο πεντάγραμμο την εργασία, βγάλτε το φωτογραφία με το κινητό τηλέφωνο και κάντε επιλογή αρχείου από την φόρμα επιλογής, σύντομα οι  συνεργάτες μας θα σας απαντήσουν για τυχών λάθη. ΠΡΟΣΟΧΗ το αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3mb) 

Drag and Drop File Here or Browse
3. 
Άσκηση Πέμπτου Κεφαλαίου 03*

Φτιάξτε 8 δικά σας μέτρα κάνοντας υποχρεωτική χρήση δις παρεστιγμένων παύσεων σε κάθε μέτρο. (Γράψτε στο πεντάγραμμο την εργασία, βγάλτε το φωτογραφία με το κινητό τηλέφωνο και κάντε επιλογή αρχείου από την φόρμα επιλογής, σύντομα οι  συνεργάτες μας θα σας απαντήσουν για τυχών λάθη. ΠΡΟΣΟΧΗ το αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3mb) 

Drag and Drop File Here or Browse
4. 
Άσκηση Πέμπτου Κεφαλαίου 04*

Συμπληρώστε τα μέτρα τοποθετώντας την σωστή παύση στα σημεία που σημειώνονται με αστεράκι. (Γράψτε στο πεντάγραμμο την εργασία, βγάλτε το φωτογραφία με το κινητό τηλέφωνο και κάντε επιλογή αρχείου από την φόρμα επιλογής, σύντομα οι  συνεργάτες μας θα σας απαντήσουν για τυχών λάθη. ΠΡΟΣΟΧΗ το αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3mb) 

 

Drag and Drop File Here or Browse
5. 
Άσκηση Πέμπτου Κεφαλαίου 05*

Σημειώστε τα λάθη. (Γράψτε στο πεντάγραμμο την εργασία, βγάλτε το φωτογραφία με το κινητό τηλέφωνο και κάντε επιλογή αρχείου από την φόρμα επιλογής, σύντομα οι  συνεργάτες μας θα σας απαντήσουν για τυχών λάθη. ΠΡΟΣΟΧΗ το αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3mb) 

Drag and Drop File Here or Browse
6. 
Άσκηση Πέμπτου Κεφαλαίου 06*

Συμπληρώστε τις παύσεις που ζητάει η άσκηση. (Γράψτε στο πεντάγραμμο την εργασία, βγάλτε το φωτογραφία με το κινητό τηλέφωνο και κάντε επιλογή αρχείου από την φόρμα επιλογής, σύντομα οι  συνεργάτες μας θα σας απαντήσουν για τυχών λάθη. ΠΡΟΣΟΧΗ το αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3mb) 

Drag and Drop File Here or Browse
7. 
Άσκηση Πέμπτου Κεφαλαίου 07*

Κυκλώστε τα σημεία όπου είναι λάθος τοποθετημένες οι Κορώνες. (Γράψτε στο πεντάγραμμο την εργασία, βγάλτε το φωτογραφία με το κινητό τηλέφωνο και κάντε επιλογή αρχείου από την φόρμα επιλογής, σύντομα οι  συνεργάτες μας θα σας απαντήσουν για τυχών λάθη. ΠΡΟΣΟΧΗ το αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3mb) 

Drag and Drop File Here or Browse

Αφήστε μια απάντηση