Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

25 Ερωτήσεις μαθημάτων θεωρίας ''Έκτου Κεφαλαίου''

 25 Ερωτήσεις μαθημάτων θεωρίας ''Έκτου Κεφαλαίου''

1. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 01*

Τι ονομάζουμε δυνατό και τι αδύναμο χρόνο ?

2. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 02*

Τι ονομάζουμε κύριο και τι αδύνατο μέρος ?

3. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 03*

Τι είναι το απλό μέτρο ?

4. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 04*

Τι είναι τα Σύνθετα μέτρα ?

5. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 05*

Τι είναι το μεικτό μέτρο ?

6. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 06*

Το μέτρο 6/4 είναι απλό ή σύνθετο μέτρο ?

7. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 07*

Το μέτρο 7/8 είναι απλό ή σύνθετο μέτρο ?

8. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 08*

Το μέτρο 9/8 είναι απλό, μεικτό ή σύνθετο μέτρο ?

9. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 09*

Τι είναι ένα κόμμα που μπαίνει δίπλα στις νότες ?

10. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 10*

Πόσες κινήσεις κάνει το χέρι του μαέστρου σ' ένα ρυθμό 2/4 ?

11. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 11*

Πως ονομάζονται η κάθε κίνηση σ' ένα ρυθμό ?

12. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 12*

Πως ονομάζεται η μουσική ανάγνωση ?

13. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 13*

Πόσα ήδη (Solfege) μουσικής ανάγνωσης έχουμε και ποια ?

14. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 14*

Τι ακριβώς μας υποδεικνύουν οι κινήσεις των χεριών του μαέστρου ?

15. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 15*

Ποιο ρυθμικό μοτίβο ακολουθείται με τα χέρι σε ρυθμό 3/4  ?

16. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 16*

Ποιο ρυθμικό μοτίβο ακολουθεί το χέρι σε ρυθμό 4/4 ?

17. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 17*

Σε ρυθμό 4/8 τι ρυθμικό μοτίβο ακολουθεί το χέρι ?

18. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 18*

Τι αξίες μετράει το χέρι σε ρυθμό 4/8 ?

19. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 19*

Πώς ονομάζεται ο ρυθμός 2/2 ?

20. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 20*

Πώς λέγεται το μέτρο που έχει λιγότερους χρόνους απ' το κανονικό ?

21. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 21*

Στο ελλιπές μέτρο κρατάμε ρυθμό  ?

22. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 22*

Μπορεί να υπάρχει κι άλλο ελλιπές μέτρο εκτός του πρώτου ?

23. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 23*

Με πόσα μοτίβα παραλλαγές μπορεί να υποδιαιρεθεί ένα σύνθετο μέτρο 9/8 ?

24. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 24*

Με πόσα μοτίβα παραλλαγές μπορεί να υποδιαιρεθεί ένα μέτρο 9/8 ως μεικτό ?

25. 
Ερώτηση Έκτου Κεφαλαίου 25*

Ποια είναι η διαφορά του μελωδικού Σολφέζ (Solfege) απ' το ρυθμικό  ?

Αφήστε μια απάντηση