Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μαθήματα Θεωρίας Ερωτήσεων Quiz 2ου Κεφαλαίου

Τα μαθήματα θεωρίας είναι δωρεάν, αν θέλετε όμως μπορείτε να κάνετε μια δωρεά οποιοδήποτε ποσό για τον κόπο και την δουλειά των μουσικών μας στο κάτω μέρος του υποσέλιδου ή και στο link από εδώ (με την χρεωστική ή την πιστωτική σας κάρτα ή και με PayPal) . Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 20 Ερωτήσεις μαθημάτων θεωρίας ''Δεύτερου Κεφαλαίου''

1. 

Πόσα και ποια είναι τα είδη των φθογγοσήμων ? (Γράψτε χωρίς κόμες, τελείες και άλλα σύμβολα μόνο με κενό)

2. 

Ποια είναι η μεγαλύτερη αξία που γνωρίζετε ?

3. 
Ερώτηση Δεύτερου Κεφαλαίου 03*

Τι ονομάζουμε στέλεχος στη μουσική ?Deselect Answer

4. 

Ποια αξία δεν παίρνει στέλεχος ?

5. 
Ερώτηση Δεύτερου Κεφαλαίου 05*

Με τι φορά τοποθετούνται τα στελέχη ?Deselect Answer

6. 
Ερώτηση Δεύτερου Κεφαλαίου 06*

Με πόσα τριακοστά δεύτερα ισούται ένα ολόκληρο ?Deselect Answer

7. 
Ερώτηση Δεύτερου Κεφαλαίου 07*

Με πόσα δέκατα έκτα ισούται ένα όγδοο ?Deselect Answer

8. 
Ερώτηση Δεύτερου Κεφαλαίου 08*

Με πόσα τέταρτα ισούται ένα ολόκληρο ?Deselect Answer

9. 
Ερώτηση Δεύτερου Κεφαλαίου 09*

Τι καθορίζει αν το στέλεχος έχει φορά προς τα πάνω η προς τα κάτω ?Deselect Answer

10. 
Ερώτηση Δεύτερου Κεφαλαίου 10*

Όταν το στέλεχος είναι προς τα πάνω εφάπτεται στην αριστερή πλευρά ή στη δεξιά πλευρά της νότας ?Deselect Answer

11. 
Ερώτηση Δεύτερου Κεφαλαίου 11*

Τα 6 τέταρτα πόσα μισά μας κάνουν ?Deselect Answer

12. 
Ερώτηση Δεύτερου Κεφαλαίου 12*

Τα 8 τέταρτα πόσα ολόκληρα μας κάνουν ?Deselect Answer

13. 
Ερώτηση Δεύτερου Κεφαλαίου 13*

Το ένα δέκατο έκτο πόσα τριακοστά δεύτερα έχει ?Deselect Answer

14. 
Ερώτηση Δεύτερου Κεφαλαίου 14*

Ποια είναι η μικρότερη αξία που ξέρετε ?Deselect Answer

15. 
Ερώτηση Δεύτερου Κεφαλαίου 15*

Τα 2 μισά πόσα ολόκληρα μας κάνουν ?Deselect Answer

16. 
Ερώτηση Δεύτερου Κεφαλαίου 16*

Τα 2 εξηκοστά τέταρτα πόσα τριακοστά δεύτερα μας κάνουν ?Deselect Answer

17. 
Ερώτηση Δεύτερου Κεφαλαίου 17*

Τα 12 όγδοα με πόσα τέταρτα ισοδυναμούν ?Deselect Answer

18. 
Ερώτηση Δεύτερου Κεφαλαίου 18*

1 μισό πόσα τέταρτα, πόσα όγδοα και πόσα δέκατα έκτα έχει ?Deselect Answer

19. 

Γράψτε όσες χρονικές αξίες γνωρίζεται. (Χωρίς κώμες τελείες άλλα σύμβολα κλπ μόνο με κενό)

20. 
Ερώτηση Δεύτερου Κεφαλαίου 20*

(4 δέκατα έκτα, 1 τέταρτο, 8 τριακοστά δεύτερα και 2 όγδοα) με ποια ή ποιες χρονικές αξίες είναι ίσα ?Deselect Answer