Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μάθε μόνος σου Πιάνο – τα πρώτα βήματα

Πρώτο μάθημα Ελληνικά

Στο πρώτο μάθημα μαθαίνουμε για το Πεντάγραμμο, τα Διαστήματα, το κλειδί του Σολ και τις νότες πάνω στο πεντάγραμμο. Το βίντεο είναι στα Ελληνικά.

0,00
Lesson 2o English photo

In the second lesson we learn about the Fingers of the Right and Left Hand, what is the Meter, Where is the note C on the keys and on the Staff and the first five notes that we will deal with initially from C to Sol for our Right Hand. And the notes Do, Si and Fa for our Left Hand. The video is in English.

0,00
Μάθημα 2ο Ελληνικά2

Στο δεύτερο μάθημα μαθαίνουμε για τα Δάχτυλα Δεξιού και Αριστερού Χεριού, τι είναι το Μέτρο, Που βρίσκεται η νότα Ντο στα πλήκτρα και στο Πεντάγραμμο και οι πέντε πρώτες νότες που θα ασχοληθούμε αρχικά απ’ την Ντο έως την Σολ για το Δεξί μας Χέρι. Και τις νότες Ντο, Σι και Φα για το Αριστερό μας Χέρι. Το βίντεο είναι στα Ελληνικά.

0,00
Ασκηση2

Σ’ αυτήν την πρώτη άσκηση 4/4 (τεσσάρων τετάρτων) μαθαίνουμε να τοποθετούμε σωστά τα δάχτυλα και των δύο χεριών, με τις 5 πρώτες νότες ολοκλήρων στο δεξί μας χέρι και 2 στο αριστερό.Το βίντεο είναι στα Ελληνικά.

0,00
Study

In this first 4/4 (four quarter) exercise we learn to place the fingers of both hands correctly, with the first 5 whole notes in our right hand and 2 in the left. The video is in English.

0,00
Υμνος στη χαρα (Beethoven)

Η Ωδή στη Χαρά (στα γερμανικά Ode an die Freude) είναι ωδή που γράφτηκε το 1785 από τον Γερμανό ποιητή και ιστορικό Φρήντριχ Σίλερ την οποία και δημοσίευσε το επόμενο έτος. Η ωδή αυτή που περιλαμβάνει 108 στίχους, στη τελική του μορφή, έγινε ευρύτερα γνωστή όταν μελοποιήθηκε από τον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν το 1824, ο οποίος την ενέταξε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της Ενάτης συμφωνίας του, ως χορωδιακή συμφωνία, για τέσσερις σόλο φωνές, χορωδία και ορχήστρα σε ρε μείζονα.

 

0,00
For the joy (Beethoven)2

The ode to joy (in German Ode an Die Freude) is an ode written in 1785 by the German poet and historical Friedrich Schiller and published the following year. This ode, which includes 108 verses, in its final form, became more widely known when it was composed by Ludwig van Beethoven in 1824, who included it in the fourth and final part of his ninth deal, as a choral agreement, for four solo voices, choir And orchestra in D major.

 

0,00
EXOFILO 1o MATHIMA THEORIAS GR1


Στο πρώτο μάθημα θεωρίας μαθαίνουμε για το Πεντάγραμμο, τα Διαστήματα, το κλειδί του Σολ και τις νότες πάνω στο πεντάγραμμο.
Το βίντεο είναι στα Ελληνικά.

0,00
EXOFILO 1o MATHIMA THEORIAS EN


In the first lesson theory we learn about the pentagram, the spaces, the key of the sol and the notes on the pentagram.
The video is in English.

0,00