Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Οι Κλασικές κλίμακες στην κιθάρα

Προεπισκόπηση κλίμακας Ντο Ματζόρε με τις σχετικές Λα Μινόρε Αρμονική και Μελωδική.

Προεπισκόπηση κλίμακας Φα Ματζόρε με τις σχετικές Ρε Μινόρε Αρμονική και Μελωδική.

Κλίμακες Διέσεων

Κλίμακες με οπλισμό διέσεις