Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Οι Σύγχρονες κλίμακες (θεωρία)

Κλίμακα Ionian (Ιώνιαν) Ιωνικός τρόπος
Προεπισκόπηση

Κλίμακα Phrygian (Φρίγιαν) Φρίγιος τρόπος
Προεπισκόπηση

Σύγχρονες κλίμακες (τέσσερα μέρη)

Πρώτο μέρος

Οι 7 τρόποι της Ιώνιαν (Ionian)

Δεύτερο μέρος

Οι 5 τρόποι της Μελωδικής μινόρε (Melodic Minor)

Τρίτο μέρος

Οι 7 τρόποι της Αρμονικής μινόρε (Harmonic Minor)

Τέταρτο μέρος

Οι  πεντατονικές κλίμακες