Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Θεωρία 2ο Κεφάλαιο (Quiz)

Τα μαθήματα θεωρίας είναι δωρεάν, αν θέλετε όμως μπορείτε να κάνετε μια δωρεά οποιοδήποτε ποσό για τον κόπο και την δουλειά των μουσικών μας στο κάτω μέρος του υποσέλιδου ή και στο link από εδώ (με την χρεωστική ή την πιστωτική σας κάρτα ή και με PayPal) . Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

2ο κεφάλαιο.01*

Ποια είναι η αξία τετάρτου στο παράδειγμα ?

2ο κεφάλαιο.02*

Ποια είναι η αξία δεκάτου έκτου στο παράδειγμα ?

2ο κεφάλαιο.03*

Ποια είναι η αξία ογδόου στο παράδειγμα ?

2ο κεφάλαιο.04*

Ποια είναι η αξία τριακοστού δευτέρου στο παράδειγμα ?

2ο κεφάλαιο.05*

Ποια είναι η αξία Ολοκλήρου στο παράδειγμα ?

2ο κεφάλαιο.06*

Ποια είναι η αξία Εξηκοστού τετάρτου στο παράδειγμα ?

2ο κεφάλαιο.07*

Ποια είναι η αξία Μισού στο παράδειγμα ?

2ο κεφάλαιο.08*

Ένα Ολόκληρο πόσα Μισά έχει ?

2ο κεφάλαιο.09*

Πόσα Τέταρτα έχει ένα Ολόκληρο ?

2ο κεφάλαιο.10*

Πόσα όγδοα έχει ένα Τέταρτο ?

2ο κεφάλαιο.11*

Πόσα όγδοα έχει ένα ήμισυ {μισό) ?

2ο κεφάλαιο.12*

Πόσα δέκατα έκτα έχει ένα ολόκληρο ?

2ο κεφάλαιο.13*

Ένα τέταρτο πόσα δέκατα έκτα έχει ?

2ο κεφάλαιο.14*

Πόσα τριακοστά δεύτερα έχει ένα ήμισυ ? (μισό)

2ο κεφάλαιο.15*

Πόσα δέκατα έκτα έχει ένα όγδοο ?

2ο κεφάλαιο.16*

Πόσα όγδοα έχει το ολόκληρο ?

2ο κεφάλαιο.17*

Πόσα τέταρτα έχει ένα ήμισυ (μισό) ?

2ο κεφάλαιο.18*

Πόσα εξηκοστά τέταρτα έχει ένα ολόκληρο ?

2ο κεφάλαιο.19*

Πόσα δέκατα έκτα έχει ένα ήμισυ (μισό) ?

2ο κεφάλαιο.20*

Ποια είναι η μεγαλύτερη χρονική αξία που γνωρίζετε ?

(μεγαλύτερη χρονική αξία σε διάρκεια)


2ο κεφάλαιο.21*

Με ποια συνολική αξία (μόνο μία) είναι ισοδύναμες οι παρακάτω αξίες ?

2ο κεφάλαιο.22*

Με ποια συνολική αξία (μόνο μία) είναι ισοδύναμες οι παρακάτω αξίες ?

2ο κεφάλαιο.23*

Με ποια συνολική αξία (μόνο μία) είναι ισοδύναμες οι παρακάτω αξίες ?

2ο κεφάλαιο.24*

Με ποια συνολική αξία (μόνο μία) είναι ισοδύναμες οι παρακάτω αξίες ?

Κάντε ανανέωση της σελίδας και δοκιμάστε ξανά.