Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Θεωρία 3ο Κεφάλαιο (Quiz)

Τα μαθήματα θεωρίας είναι δωρεάν, αν θέλετε όμως μπορείτε να κάνετε μια δωρεά οποιοδήποτε ποσό για τον κόπο και την δουλειά των μουσικών μας στο κάτω μέρος του υποσέλιδου ή και στο link από εδώ (με την χρεωστική ή την πιστωτική σας κάρτα ή και με PayPal) . Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

3ο κεφάλαιο.01*

Με ποια συνολική αξία (μόνο μία) είναι ισοδύναμες οι παρακάτω αξίες ?

3ο κεφάλαιο.02*

Με ποια συνολική αξία (μόνο μία) είναι ισοδύναμες οι παρακάτω αξίες ?

3ο κεφάλαιο.03*

Με ποια συνολική αξία (μόνο μία) είναι ισοδύναμες οι παρακάτω αξίες ?

3ο κεφάλαιο.04*

Με ποια συνολική αξία (μόνο μία) είναι ισοδύναμες οι παρακάτω αξίες ?

3ο κεφάλαιο.05*

Με ποια συνολική αξία (μόνο μία) είναι ισοδύναμες οι παρακάτω αξίες ?

3ο κεφάλαιο.06*

Με ποια συνολική αξία (μόνο μία) είναι ισοδύναμες οι παρακάτω αξίες ?

3ο κεφάλαιο.07*

Πόσα και ποια είναι τ είδη των φθογγοσήμων ?

3ο κεφάλαιο.08*

Τι ονομάζουμε στέλεχος στη μουσική ?

3ο κεφάλαιο.09*

Ποια αξία δεν παίρνει στέλεχος ?

3ο κεφάλαιο.10*

Με τι φορά τοποθετούνται τα στελέχη ? προς τα κάτω ή προς τα πάνω ?

3ο κεφάλαιο.11*

Πόσα τριακοστά δεύτερα έχει ένα ολόκληρο ?

3ο κεφάλαιο.12*

Πόσα δέκατα έκτα έχει ένα όγδοο ?

3ο κεφάλαιο.13*

Πόσα τέταρτα έχει ένα ολόκληρο ?

3ο κεφάλαιο.14*

Όταν το στέλεχος είναι προς τα πάνω εφάπτεται στην αριστερή ή στην δεξιά πλευρά της νότας ?

3ο κεφάλαιο.15*

Τα 6 τέταρτα πόσα μισά μας κάνουν ?

3ο κεφάλαιο.16*

Τα οχτώ τέταρτα πόσα ολόκληρα μας κάνουν ?

3ο κεφάλαιο.17*

Το 1 δέκατο έκτο πόσα τριακοστά δεύτερα έχει ?

3ο κεφάλαιο.18*

Ποια είναι η μικρότερη  χρονική αξία που γνωρίζεται ?

3ο κεφάλαιο.19*

Τα 2 μισά πόσα ολόκληρα μας κάνουν ?

3ο κεφάλαιο.20*

Τα 2 εξηκοστά τέταρτα πόσα τριακοστά δεύτερα μας κάνουν ?

3ο κεφάλαιο.21*

Τα 12 όγδοα με πόσα τέταρτα ισοδυναμούν ?

3ο κεφάλαιο.22*

Πόσα δέκατα έκτα έχει 1 μισό ?

Κάντε ανανέωση της σελίδας και δοκιμάστε ξανά.